ВЕСЕЛОКУТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ
Методична робота

Завданнями методичної роботи є:
· Вивчення і творче використання всіх нормативних програмно-методичних документів, досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;
· Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів та здійснення керівництва їх творчою діяльністю;
· Посилення мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання;
· Узагальнення досвіду успішної перспективної педагогічної діяльності та сприяння обміну та поширенню досвіду;
· Удосконалення та активізація роботи з обдарованими дітьми.
Питання, про які тут йшлося – надзвичайно багатогранні і можуть бути пов’язані з розв’язанням безлічі проблем.Враховуючи рівень організації навчально-виховного процесу, особливості учнівського колективу школи у 2022-2023 навчальному році наш педагогічний колектив розпочавя роботу над науково-методичною проблемою                                                                                                   

 

https://drive.google.com/file/d/1fbTf5cB-Z89xpuDnFqGLiwjscjI0HeFI/view?usp=share_link

Науково – методична проблема школи:

«Особистісно орієнтований та компетентнісний підхід в організації навчально-виховного процесу як результативна складова засвоєння змісту освіти»     

Мета педагогічного колективу

- створення умов для формування творчої особистості, здорової людини з незалежним високорозвиненим розумом, яка широко розуміє свої громадські обов’язки й реалізує в життя свою незалежну думку;

- задоволення потреб у здобутті школярами загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, виявлення і максимальний розвиток позитивних задатків у пізнавальній, емоційній, естетичній сферах для творення соціокультурного простору;

- допомога молоді зорієнтуватися в суспільному вирі подій, соціальних, економічних, інформаційних явищ, у самостійному виборі власного професійного й життєвого шляху.

 

Структура методичної роботи                                                                          https://drive.google.com/open?id=1wvL0TcVcaq6n2mAOpyWFAyKomYGfFfPI