ВЕСЕЛОКУТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ
Інформація для учнів

Освітній портал                                                                                          http://www.osvita.org.ua

 

Права та обов"язки учнів!
Учні мають право:                                                                                                                                                            - на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;                            - на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;                                                                                                  - на доступ до інформації з усіх галузей знань;                                                                                                          - брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;                                                                                                                                                                               - брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;                                           - брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);                                                                                                                                          - брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;                                                                                                                                                           - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;                                                                                                                                       - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;                                                                               - на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.
Учні зобов’язані:                                                                                                                                                               - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;               - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;                                                                           - бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;                                                             - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;                                                                                     - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;             - дотримуватися правил особистої гігієни;                                                                                                                 - піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;                                                                   - дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;                                                               - діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;                                               - дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);                                                                                                                                                                - дотримуватися ділового стилю одягу;                                                                                                                        - займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.
Учням забороняється:                                                                                                                                                      - допускати прояви грубості, вульгарності;                                                                                                                - палити у приміщеннях і на території навчального закладу;                                                                                    - використовувати петарди;                                                                                                                                          - вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;                                                                              - псувати державне, громадське та особисте майно.
Заохочення і покарання учнів:                                                                                                                                    Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками, туристичними путівками тощо.                                                           По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.                                                                                                              За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.                                                                                                                            У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:                                                                                                                                                                      - зауваження вчителя;                                                                                                                                                  - зауваження чи догана директора школи;                                                                                                                - догана директора школи у присутності всіх учнів;                                                                                                   - направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;                                                          - клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.                                                 Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді.      Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.        За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.